Landstinget

Fler anställs trots underskott

1:14 min

Sjukvårdsverksamheten inom landstinget går mot ett nytt stort underskott i år. Hittills har verksamheten gått back med 22 miljoner och en orsak är att man inte lyckas få bukt med personalökningen.

Under det senaste året har antalet anställda inom landstinget ökat med 135 personer, trots landstingsledningens försök att istället minska personalstyrkan.

– Ja, det ökar hela tiden och vi har ju provat flera olika saker. Vi har haft anställningsstopp på central nivå och nu har vi en omställningsenhet för hela landstinget, säger Landstingsrådet Marie Morell (M).  

Vad är det som gör att ni inte har kontroll på det här?

– Ja, kontroll och kontroll. Det är klart att när man anställer en extra på en enhet så tänker man att det är inte så mycket, men vi är en stor organisation med närmare 12 000 anställda och när man summerar ihop alltihop blir det många.

Om ingenting görs kan sjukvårdsverksamhetens underskott bli lika stort som förra året när det hamnade på över 150 miljoner. Landstingdirektören har nu fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas.