Östergötland

Fler odlar ekologiskt

1:12 min

Precis som att allt fler konsumenter köper ekologiskt väljer allt fler bönder att odla enligt KRAV:s regler. Förra året gick fler än 200 svenska bönder över till ekologiskt och av Östergötlands 329 kravbönder tillkom 14 nya förra året.

– Det är så skönt att slippa sprutmedel. Det är nog det som gör att man går över till ekologiskt först och främst, säger Eva von Heideken som har drivit ekologiskt lantbruk i 14 år.

Hon ser det som en utmaning att vara KRAV-bonde, och att odla med naturen utan att, som hon säger, ta genvägar med handelsgödsel och sprutmedel.

– Det är svårare och det är krångligare för man kan inte kompensera det man misslyckas med lika lätt, säger Eva von Heideken.

Förra året gick 220 svenska bönder, enligt KRAV:s marknadsrapport, över till att odla sin mark ekologisk. Det innebär att cirka sex procent av Sveriges knappt 70 000 bönder är KRAV-bönder. Men ekologisk odling ger lägre skördar och exempelvis mjölkbönder klarar inte att producera lika mycket mjölk som de konventionella bönderna. Därför får KRAV-bönder ersättning, ett så kallat ekotillägg.

Förra året ökade försäljningen av ekologiska varor med 11 procent. Men vad gäller ekologisk mjölk har efterfrågan minskat de sista två åren, och då har även ekotillägget för mjölkbönderna sänkts. Enligt Eva von Heideken har det inte blivit mer lönsamt att vara KRAV-bonde med åren.

– Nej, det är tvärtom. Det var mer lönsamt för några år sen. Så det går åt fel håll, säger Eva von Heideken.

Och om inte de ekonomiska villkor förbättras tror hon att färre bönder väljer ekologiskt i framtiden.

– Ska svenskt lantbruk vara hållbart i framtiden så måste lönsamheterna upp. För det är många som lever på rost och röta och sparar in på alldeles för mycket saker. Och det straffar sig i längden.