Norrköping

Dödsfall på äldreboende granskat

Socialstyrelsen har utrett händelsen där en äldre man hittades avliden på golvet bredvid sin säng på ett äldreboende i Norrköping i januari. Norrköpings kommun har nu vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att något liknande upprepas.

När mannen ramlade ur sängen utlöstes trygghetslarmet, men det uppmärksammades inte av personalen, vilket gjorde att upptäckten av dödsfallet fördröjdes.

Den sänggrind som fanns vid mannens säng, skulle enligt en överenskommelse har varit uppdragen till hälften, men var i inte det under den aktuella natten. Socialstyrelsen bedömer dock att bakomliggande orsak till att personalen hade glömt att dra upp sänggrinden var den mänskliga faktorn och inte ett tecken på missförhållande.

En av de åtgärder som nu vård- och omsorgsnämnden i Norrköping har vidtagit är att programmera om trygghetssystemet. En annan åtgärd är att chefer har gjort en översyn av den egna enhetens rutiner och kultur kring trygghetslarm.