Den psykiatriska vuxenvården förändras

Det är vuxenpsykiatrin som får dra ner när pengar satsas på andra verksamheter inom landstinget i Östergötland.
Det kommer att innebära förändringar både när det gäller vilken psykiatrisk vård som kan erbjudas och hur många patienter som kan tas om hand.

Prioriteringslistor kommer att bli nödvändiga även inom den psykiatariska vuxenvården.
20 av ca 270 anställda inom vuxenpsykiatriska kliniken i Norrköping har just sagts upp och dom 6 öppna mottagningarna ska bli 3.
Finspångsbor kommer att behöva ta sig till Norrköping för att få hjälp utom dom långtidssjuka och dom som har svårt att ta sig så långt. För dom ska det på dagtid finnas rum och bemanning hos primärvården i Finspång.
Vuxenvården i Östergötland kommer att behöva bestämma vilka och hur patienter tas om hand och ta fram prioriteringslistor säger Annelie Reinholdsson som är verksamhetschef för den Vuxenpsykiatariska kliniken i Norrköping.
Men hon ser också möjligheter för den nya psykiatrin och slutligen är det politikerna som ska bestämma hur vården ska se ut säger Annelie Reinholdsson.