Östergötland

Romer utvisas trots diskriminering

1:00 min

Migrationsverket fortsätter utvisa romer till Kosovo, trots att man vet att risken för diskriminering är stor. Samtidigt uppmanar flera människorättsorganisationer Sverige att stoppa avvisningarna.

Här i länet bor flera romer som har fått avvisningbeslut och när som helst kan de avvisas.

– Situationen för romer är svår i hela europa och särskilt i Östeuropa. Och Kosovo är nog ett av de länder där man har det svårast. Men utlänningslagen räcker inte till för att täcka de behov som finns. Diskriminering, och även om den är allvarlig, är i normalfallet inte är tillräckligt för att kunna beviljas asyl, säger Fredrik Beijer som är biträdande rättschef på Migrationsverket.

Ni är medvetna om situationen och den svåra sitsen romer hamnar i, och ändå tvingas ni utvisa dem dit?

– Ja, så kan man säga. Det är ofta ganska svåra beslut och jobbiga ärenden, eftersom vi ser vilket liv de kommer återvända till. Men lagstiftningen fokuserar på förföljelse, skyddsbehov och annat och täcker inte diskrimineringssituationen på det sättet.