Östergötland

Fiske hotar skyddsområden

1:12 min

Trots att länsstyrelsen inrättat flera Natura 2000-områden längs den östgötska kusten för att skydda djurliv och ekosystem är det fritt fram att fiska i dessa områden.

Länsstyrelsen har inte befogenhet eller resurser att bedriva tillsyn av fisket.

– Det är inte ens utrett att vi på länsnivå ska bedriva tillsyn av fisket, och det är jätteviktigt att vi får det här klarlagt, säger Claes Svedlindh som är naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Idag bedrivs fiske i nästan alla Natura 2000-områden runt om i landet och fiskeföretagen behöver inte ens söka tillstånd för det. Det visar en kartläggning som intresseorganisationen Greenpeace har gjort.

Länsstyrelserna vill men har inte befogenhet att stoppa eller begränsa fisket i dessa områden enligt Claes Svedlindh. Det beror på att fisket fortfarande regleras enligt fiskelagstiftningen och inte miljöbalken.

Jan Isakson på Greenpeace är kritisk till att känsliga miljöer i Natura 2000-områden inte skyddas från fiske som kan vara skadligt.

– Det blir ett stort problem när man låter fisket få ett frikort gentemot miljölagstiftningen, för då kan man fortsätta skövla de här områdena.