Extra pengar till barn- och ungdomspsykiatrin

Landstingets barn- och ungdomspsykiatri i Östergötland har fått totalt 12 miljoner kronor extra för nästa år. Det är tillskott till skillnad från andra psykiatriska verksamheter där man vill rätta till effekterna av neddragningar.

I Norrköping ska man korta köerna och hjälpa de barn och föräldrar som hittills kunnat få vänta upp emot 2 år på att få hjälp.

Man ska också samarbeta med Habiliteringen för att hjälpa fler barn med neuropsykiatriska problem, dvs de sk bokstavsbarnen.

I såväl Norrköping som Linköping och Motala kommer man också att ha mellanvårdsteam för intensiv och flexibel hjälp till barn med svåra psykiska störningar och deras familjer under begränsade perioder.