östergötland

Poliser känner sig tystade

1:44 min

Det är svårt för poliser att kritisera det som sker på jobbet utan att råka ut för repressalier. Tidigare har P1-programmet Kaliber berättat om poliser som anser att yttrandefriheten i Sverige fungerar dåligt på deras arbetsplatser. Poliser i Östergötland bekräftar den bilden.

En av poliserna i länet kan vi kalla Maria. Vi har låtit en annan person läsa in det Maria sagt i en intervju med oss.

– Vi har problem med en repressaliekultur när människor som öppet uttrycker sina åsikter straffas genom att man hindras i sina karriärsmöjligheter. Det är ett utbrett problem och det genomsyrar en stor del av vår organisation, säger Maria.

Ett konkret exempel på repressaliekulturen kom till vår kännedom efter ett inslag vi gjorde om att polisen en tid haft slut på sina skyddshandskar som ska skydda mot skador av saxar, knivar, sprutor och blod, med mera när polisen ingriper mot en person. Efter det inslaget gick det ut information från personalavdelningen inom polisen om att man bör tala med ansvariga inom myndigheten och inte med media om sådant. Något som uppfattades av våra källor som ett försök att inkräkta på den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Är det bra, tycker du, att det här kommer till allmänhetens kännedom?

– Det är jättebra.

En annan äldre polis vi talat med beskriver också att man på jobbet kan bli förflyttad eller omlacerad eller hindrad att göra karriär om man uttrycker kritik. Denna polis säger att det alltid varit så och att det inte går att beskriva detta i media utan att citat "riskera sin ställning". Men den här repressariekulturen går att förändra med nya chefer - och det kan ske nu, det säger polisen Maria.

– Nu står polisen inför en omorganisation där ett antal chefer ska rekryteras. Då är det viktigt att det sker med stor noggranhet. Vi har en regering som ytterst ansvarar för polisens verksamhet och vi har en justitieminister. Om hon tycker det är viktigt att människor - även poliser - ska kunna uttrycka sina åsikter på sin arbetsplats i ett öppet och demokratiskt samhälle - och den uppfattningen tror jag att hon har - så måste hon också väldigt, väldigt tydligt sända den signalen till våra chefer, säger Maria.