Östersjön

230 gråsälar får skjutas

Naturvårdsverket har fattat beslut om att högst 230 gråsälar får fällas under årets skyddsjakt i Östersjön, bland annat utmed den östgötska kusten. I fjol var kvoten den samma, men bara 72 gråsälar rapporterades fällda, varför Naturvårdverket inte anser det motiverat att höja tilldelningen i år.

Skyddsjakt på gråsäl är tillåten under tiden 16 april - 31 december 2012 eller så snart länets kvot är fylld. Högst hälften av antalet tilldelade gråsälar per län får fällas före den 1 juli 2012.