Besked om framtiden för Norrköpings flygplats på fredag

Nu på fredag ska Luftfartsverket lämna besked om vad som ska hända med den förlustdrabbade flygplatsen i Norrköping.

Under nästa år räknar LFV med ett underskott på drygt 18 miljoner i Norrköping. Även för flygplatserna i Karlstad och Jönköping räknar LFV med stora underskott under nästa år och Harald Rosén på branchorganisationen Svenskt Flyg säger idag att han inte tror att verket vill driva de tre flygplatserna vidare om staten inte skjuter till pengar.

Tidigare har kommunledningen i Norrköping sagt sig vara beredd att gå in som ägare om LFV drar sig ur.