Östergötland

Järnvägsunderhåll ska granskas

1:57 min

Transportstyrelsen kommer i höst inleda en granskning av Trafikverkets underhåll av järnvägarna. Detta efter Sveriges Radios rapportering för ett år sedan som visade att allvarliga fel kunde bli liggande i flera år.

– Den totala bilden vi fick var att det inte var acceptabelt. Nu har man ju presenterat åtgärder som man ska göra för att komma tillrätta med det här. Det vill vi nu följa upp så att man verkligen har vidtagit de här åtgärderna, säger Claes Elgemyr, chef för infrastruktursektionen på Transportstyrelsen.

Det var förra året som Sveriges Radio kunde avslöja stora brister i Trafikverkets underhåll av järnvägarna. En genomgång av besiktningsprotokollen visade att 58 procent av alla fel inte åtgärdades i tid. Men även akuta fel som ska lagas inom två dagar kunde bli liggande i upp till två år. Rapporteringen fick Transportstyrelsen att reagera.

– Då gjorde vi en tillsyn och konstaterade samma sak. Det var väldigt mycket akutfel och veckofel som inte var åtgärdade inom den tid de ska åtgärdas, säger Claes Elgemyr.

Till en del av felen fanns förklaringar som att de inte gick att laga vintertid och därför blivit liggande. Men många andra fel hade inte åtgärdats bland annat på grund av resursbrist.

– Problemet är att är det ett akutfel så ska det åtgärdas på en gång och är det ett veckofel så ska det åtgärdas inom den tiden. Det är ju det som besiktningsmannen har bedömt för att kunna upprätthålla säkerheten. Det är inget man kan tumma på hur som helst enligt vår uppfattning, säger Claes Elgemyr.

I höst kommer Transportstyrelsen att genomföra en ny revision för att kontrollera att Trafikverket gjort de åtgärder man lovat göra. Stickprov kommer att göras på ett antal järnvägar i landet bland annat i Östergötland.

– Vi kommer att gå in och titta på de här felen igen. När blev felet rapporterat och när blev det åtgärdat och titta på tidsaspekten och se om man följer regelverket, berättar Claes Elgemyr.

Om Transportstyrelsen upptäcker nya brister i järnvägsunderhållet riskerar Trafikverket att få betala böter