Östergötland

Friskolor får hård kritik

1:47 min

Skolinspektionen riktar nu allvarlig kritik mot flera av utbildningsföretaget ULTRA Educations gymnasieskolor i landet, däribland John Bauergymnasierna i Linköping och Norrköping.

– I det här fallet har vi skolor där 30 procent av eleverna inte når målen och alltså inte är behöriga för fortsatta studier, så det här är allvarligt, säger Anette Nybom på Skolinspektionen.

Hårdast kritik av de båda John Bauergymnasierna i Linköping och Norrköping, får gymnasiet i Linköping. 

Att 64 procent av avgångseleverna där fick behörighet till högskolan förra året är inte tillräckligt, anser Skolinspektionen. Dessutom är studieron på skolan inte bra och elever med behov av särskilt stöd får inte hjälp i den omfattning de behöver.

Rektor Jonas Forthmeiier säger att han tar kritiken på stort allvar, och berättar att skolan redan börjat ta tag i de problem som finns.

– Det är jättetråkigt att vi har fått kritik, men samtidigt ska vi förstås ta fasta på det som sägs och försöka göra något åt det.

Christian Forslind, lärare i kemi och engelska på John Bauergymnasiet i Linköping, säger att en viktig nyckel till att få upp betygen bland eleverna på skolan är att höja deras studiemotivation. Han anser att det är en av de saker man behöver jobba med och säger sig vara övertygad om att man kan lösa de problem som Skolinspektionen pekat på.

– Det gäller att bena ut vad som är problemen, det är där jobbet ligger. Jag ser att vi har goda möjligheter att lösa det här. Det är bara att jobba för en förändring.

Skolorna har nu fram till den 13 augusti på sig att åtgärda bristerna.