Östergötland

Museichef får nytt jobb

Regeringen har i dag utsett Maria Jansén till ny överintendent och chef för Statens historiska museer. Maria Jansén är idag chef för Östergötlands museum.

Myndigheten Statens historiska museer har till uppgift att bland annat verka för ett ökat intresse och kunskap om äldre tiders historia i Sverige och den svenska penning- och finanshistorien.

– Jag är oerhört stolt och inspirerad över att ha fått det här uppdraget. Den historiska dimensionen behövs i dagens samhälle och här har Statens historiska museer en viktig roll att fylla, säger Maria Jansén.

 Maria Jansén tillträder den 20 augusti.