Norrköping

Biståndshandläggare missnöjda med lönen

Ett 30-tal biståndshandläggare och LSS-handläggare i Norrköpings kommun gick i går gemensamt till arbetsförmedlingen och sökte nya jobb. Orsaken är att de är missnöjda med sina löner och med löneutvecklingen i kommunen.

Under de senaste åren har ett 20-tal biståndshandläggare och LSS-handläggare i Norrköpings kommun slutat. En bidragande orsak är missnöjet med lönerna. Ingångslönen ligger i dag på 21500 kronor.

Det skriver Folkbladet och Norrköpings tidningar.