linköping

Skruv i elkabel på tingsrätten

En skruv hade skruvats fast tvärs igenom en strömförande kabel på tingsrätten i Linköping och kunde ha orsakat en brand. 

Efter arbeten med tilläggsisolering i Linköpings tingsrätt blev det problem med den tekniska utrustningen i en av rättssalarna. När en tekniker undersökte vad som kunde vara fel upptäcktes att en skruv skruvats rakt genom en strömförande kabel i väggen. Något som kunde orsakat brand.

Skruven upptäcktes i mars och en incidentrapport om detta har skickats till Sveriges domstolar.