Östersjön

Bättre prognoser vid oljeutsläpp

SMHI i Norrköping får 400 000 kronor av Havs- och vattenmyndigheten för att förbättra ett prognossystem som beräknar hur ett oljeutsläpp sprids när den når kusten.

Systemet har tagits fram av SMHI tillsammans med sina danska och tyska motsvarigheter och används redan av flera länder.

Nu ska SMHI utveckla systemet så att det går att göra snabbare prognoser vid ett oljeutsläpp.