Linköping/Norrköping

Stadspartner säljs

Stadspartner, ett dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping säljs nu till bemanningsföretaget Pema i Norrköping med 300 anställda. Stadspartner har drygt 50 anställda och verksamheten bedrivs främst i Norrköping.

Stadspartner har drygt 50 anställda och verksamheten bedrivs främst i Norrköping.

Linköpings kommun har tidigare fått kritik för att det kommunägda bolaget konkurrerar ut privata Norrköpingsföretag som verkar inom samma område.