Vattenkraften kan få hårdare regler

1:28 min

Vattenkraften riskerar att få hårdare miljökrav när lagstiftningen nu ska ses över. Miljövännerna är glada men kraftverksbolagen flaggar för sänkt energiproduktion.

--Får man släppa mera vatten vid sidan om så blir det en minskad elproduktion i systemet. Då får man producera den elen på annat sätt någon annastans i kedjan istället, säger Ola Palmqvist som är driftchef för Tekniska verkens 40-talet vattenkraftverk i Östergötland, Sörmland och Småland.

Många vattenkraftverk körs i dag på tillstånd enligt 1918 års vattenlag med få eller obefintliga miljökrav. Men regeringen har nu beslutet att se över reglerna och att produktionen ska följa moderna miljölagar. Rent konkret kan det innebära att kraftverksägare inte helt får torrlägga älvfåror utan måste släppa förbi vatten kontinuerligt. Men det innebär minskad vattenkraftsenergi som troligen får ersättas med fossila bränslen, hävdar Ola Palmqvist.

--Om man tar bort elproduktion från vattenkraft, så måste man ersätta den elproduktionen med annan elproduktion. Och tittar man på hur det ser ut i dagsläget i elsystemet, så får man i så fall ersätta den produktionen med elproduktion utifrån något fossilt bränsle, säger han. 

Ett annant krav kan bli att kraftverksägare måste bygga vandringsvägar för fisk. En investering som kan slå ut lönsamheten för många mindre kraftverk, säger Ola Palmqvist.