Hoppas på omprövning av vattendomar

1:32 min

Tekniska verken flaggar för minskad elproduktion om hårdare miljökrav införs för vattenkraften. Men från miljöhåll välkomnas en skärpt lagstiftning med möjligheter att ompröva gamla domar för vattenkraft.

--Det här kommer troligen att innebära att man kan pröva de gamla vattenkraftverken enligt de nya lagkraven, säger Fredrik Nordwall som är enhetschef för biologisk mångfald för fisk på Havs- och vattenmyndigheten.

"Vi har idag förlust av fiskproduktion"