linköping

Möte om dioxin i Bestorp

1:17 min

På onsdag har Linköpings kommun kallat de boende i Bestorp till ett informationsmöte med anledning av de höga dioxinhalterna i markerna runt det gamla sågverket.

Tidigare i veckan gick kommunen ut och uppmanade boende i Bestorp att inte låta barn och hundar vistas i det område, som idag används för uppläggning av båtar, på grund av de höga dioxinhalterna.

– Vi har ju hittat en del dioxin i området. Och det som kan vara tänkbara åtgärder då är att vi täcker över vissa ytor för att minimera riskexponeringen. Det kan också vara informationstavlor, skyltar som talar om att ämnet finns här och att du behöver iaktta försiktighet. Det är väl det vi har diskuterat hittills på kort sikt, säger avdelningschef Ulf Johansson Lorin på Linköpings kommun. 

På längre sikt behöver kommunen sannolikt sanera marken. I vilken skala vet i nuläget inte Ulf Johansson Lorin. Det är något som kommunen måste diskutera och komma överens med Länsstyrelsen om.

Men en trolig sanering kommer först göras under år 2014, eftersom det tar lång tid att både söka pengar och få projektet godkänt av Naturvårdsverket, som också ska blandas in.

Men att tiden går utan sanering är ingenting som oroar kommunen. Miljöskyddsinspektör Malin Johansson tror inte heller Bestorpsborna behöver känna någon oro.

– Med den information vi gått ut med att det inte ska vara någon risk att äta grönsaker, frukt och att barn och hundar inte bör vistas på området, så tror jag inte det finns någon anledning till oro, säger Malin Johansson.