Hyrläkare varnas av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

En läkare som arbetat som hyrläkare på en vårdcentral i länet har nu varnats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd-HSAN.

Läkaren ställde under 2002 diagnosen astma på ett stort antal patienter som sökte vård för helt andra sjukdomar.

Redan 1996 varnades läkaren för samma fel.

HSAN skriver i sitt beslut att läkarens fel var varken ringa eller ursäktliga.