Svidande kritik mot Migrationsverket

Migrationsverkets handläggning av asylärenden får i dag skarp kritik av riksrevisionen.
Ungefär hälften av alla ärenden tar längre tid att utreda än dom sex månader som regeringen satt som mål.

Enligt Migrationsverkets generaldirektör, Janna Valik, finns det en viktig förklaring till varför handläggningen dragit ut på tiden.
Nio av tio personer som ansöker om asyl saknar identitetshandlingar och migrationsverket måste först ta reda på vem det är som gör ansökan.
Den är skarp, kritiken som i dag landar på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping. Riksrevisionens granskning av handläggningen av asylärenden visar på ineffektivitet. I hälften av fallen nås inte målet om ett asylbesked inom ett halvår. Det har kostat skattebetalarna en miljard kronor dom senaste tre åren. Verket har använt pengar på fel sätt, enligt revisorerna och prognoserna om flyktingströmmen har slagit fel med 50 till 100 procent.
Men enligt Janna Valik är handläggningstiden i alla fall på god väg att kortas.