Handbok ska minska antalet bilstölder

Insatser i bostadsområdet Ryd i Linköping som lett till att antalet bilstölder minskat är med som ett exempel i en ny handbok som BRÅ-Brottsförebyggande rådet ger ut.

BRÅ skriver i handboken att bilnyckeln ska ses som en värdehandling, att bättre belysning på parkeringsplatserna och färre in-och utfarter kan få ner stölderna.
Bilstölder och stölder ut parkerade bilar står för närmare en femtedel av alla anmälda brott.