Över hälften av kommunerna tillåter medborgarförslag

I Östergötland är det sju av tretton kommuner som tillämpar det så kallade medborgarförslaget.  Norrköping och Vadstena är på gång att införa modellen, medan Motala, Valdemarsvik, Kinda och Mjölby har valt att avstå.

- Det finns en möjlighet att vända sig direkt till sina politiker så att de kan skriva en motion. Det säger Carina Jönsson (s), vice ordförande i kommunstyrelsen i Mjölby som är en av de kommuner där man inte har infört medborgarförslaget.

Från och med 2002 får kommuner använda sig av medborgarförslag som innebär att kommuninvånare kan lämna förslag som går direkt till kommunfullmäktige. Tanken är att det ska öka medborgarnas politiska deltagande och främja demokratin.