Växelvärme och snöskydd ska göra tågsträcka mer driftsäker i vinter

Södra stambanan mellan Mjölby och Malmö är en av de tågsträckor som Banverket prioriterar i vinter.

Linjen ingår i den beredskapsplan som ska gälla vid extrema förhållanden eftersom Banverket inte har resurser för att klara alla tågsträckor.
Redan nu börjar Banverket installera växelvärme och snöskydd i de viktigaste växlarna.