Inplanterad lax i Vättern slår ut rödingen

Utsättningen av lax i Vättern kan vara orsaken till det minskade beståndet av röding i sjön. De båda arterna konkurrerar om samma föda, skriver Dagens Nyheter i dag.

Forskaren Johan Hammar vid Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium vid Drottningholm säger till tidningen att den sydliga storrödingen är skyddsvärd även i ett internationellt perspektiv och att den har slagits ut i sjö efter sjö i andra länder.

Lax finns inte naturligt i Vättern, men i samband med att kraftverket i Motala ström byggdes ut krävdes en utsättning av öring som kompensation för att arten förhindrades i sin vandring.