Internationell konferens i religionens namn i länet

Söderköping är under tre dagar centrum för en internationell konferens med religösa ledare och aktivister från hela världen.
Syftet är att diskuterar religionens roll i konflikter, men också vilka möjligheter religionen har att skapa fred.

Att Söderköpings valts som konsferensort beror på att arrangörerna velat hitta en liten och neutral plats, säger projektledaren Joakim Wohlfeil från Sveriges kristna råd.
På plats finns 130 deltagare, som alla representerar de stora världsrelgionerna och även några av de mindre. Många kommer från konflikthärdar som Nordirland, Mellanöstern och Nigeria.
Arrangörer är Sveriges Kristna råd och Sveriges Muslimska råd. Dessutom finns flera judiska representanter på plats. Konferensen finansieras av utriksedepartementet och planerades redan under Anna Lindhs tid som utrikesminister.
Tanken är att detlagerna öppet och självkritiskt ska kunna diskuterar med varandra, utan att allt de säger rapporteras vidare. Inläggen är tidsbegränsade och alla ska komma till tals.
Här finns till exempel muslimske imamen Muhammad Ashafa från Nigeria.
Han var tidigare en militant ismalmist, som nu verkar för tolerans mellan kristna och muslimer.
Förståelse och repsekt är det sanna islam, säger han.