Rättslig tvist om utländska bärplockares löner

Idag inleds en ovanlig rättslig tvist i Motala tingsrätt som gäller två polska bärplockare som med stöd av fackförbundet Kommunal stämt en bärodlare i Östergötland för att dom bara fått ungefär halva den lön dom borde ha fått enligt svenskt kollektivavtal.

Och Annette Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskyd som är ombud för dom polska kvinnorna, tycker att det här är ett betydelsefullt mål.
Men bärodlarens advokat Anders Elmér kan inte förstå att det här fallet skulle vara ett exempel på nån form av lönedumpning och tycker inte att det är något märkvärdigt.
Ja, inget märkvärdigt eller principiellt viktigt - parternas utgångspunkter skiljer sig rejält. Vad det gäller är två polska kvinnor som jobbade två respektive en sommar för en bärodlare i Östergötland med att plocka jordgubbar. I arbetsgivarens tillstånd från arbetsförmedlingen för att få ta in utländsk arbetskraft så stod det att dom skulle ha löner enligt kollektivavtalet för det här yrkesområdet, men kvinnorna fick, enligt Kommunal, bara ut halva den lön de borde få.

- Det var inte arbetsgivarens fel, säger advokat Anders Elmér,  för arbetet utfördes enligt honom till stor del på ackord.
Men förbundsjurist Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd gör en helt annan tolkning av arbetsförmedlingens krav på bärodlaren - enligt henne skulle kvinnorna som minimum ha timlön enligt kollektivavtalet på det här yrkesområdet.