Nya tjänster inom förskolan är efterlängtade

Norrköpings kommunfullmäktige har beslutat att satsa 14 miljoner kronor extra på barn- och ungdomsnämndens verksamheter nästa år.
I kombination med öronmärkta statliga pengar innebär det bl a 100 nya tjänster till förskolorna de kommande två åren.

Tjänsterna är efterlängtade säger Ann-Kristin Källström-Sundgren som är chef för Armbandets och Kättsäters förskolor.
Hon har fått beskedet att dom extra pengarna ska räcka till att öka personaltätheten med 25% och det skulle innebära att Armbandets och Kättsäters förskolor i framtiden får en grundbemanning på 3 anställda per grupp om 20 barn i st f 2,7 nu.
Men dessutom behövs extra personal för dom många barn som har olika handikapp och för att minska barnens stress och fortfarande får inte alla barn som behöver det förskoleplats.Personalökningarna är än så länge bara förhoppningar säger Ann-Kristin Källström-Sundgren men dom måste fördelas lika mellan förskolorna.