Skatten höjs i Söderköping nästa år

Det omdebatterade förslaget om en skattehöjning i Söderköping kommer sannolikt att röstas igenom vid dagens möte i kommunfullmäktige.

Förslaget har skapat stor splittring i kommunens borgerliga ledning, men inför dagens möte säger centerpartisten Magnus Berge att samtliga borgerliga partier nu är överens om att rösta ja till en kompromisslösning som innebär att skatten höjs med 35 öre istället för de ursprungliga 45.

I samband med valet lovade moderaterna att det inte skulle bli några skattehöjningar och flera av partiets ledamöter har deklarerat att de kommer att lägga ner sina röster vid dagens möte.

Orsaken till skattehöjningen är kommunens ansträngda ekonomi. Inför nästa år finns redan idag ett underskott på drygt 10 miljoner kronor.

En skattehöjning på 35 öre skulle innebära ett tillskott i kommunens kassa på 7 miljoner kronor. 

I nuläget betalar Söderköpingsborna 30,85 % i skatt.