Späckhuggarsafari på bekostnad av landstinget

29 anställda vid vårdcentralen i Åby utanför Norrköping åker idag iväg på en fyra dagar lång utbildningsresa till Björkliden i nordöstra Lappland. I resan ingår också en utflykt till norska Narvik och en späckhuggarsafari och även om de anställda betalar 500 kronor per person själva är det landstinget som står för huvuddelen av kostnaderna.

Sammanlagt kostar resan landstinget 160 000 kronor. Enligt uppgifter till SR Östergötland är resan en belöning för att doktorerna vid vårdcentralen skapat god ekonomi genom att välja billigare läkemedel vid förskrivning av recept. 

Förra året gick man fyra miljoner plus i läkemedelsbudgeten. Tre av de miljonerna fick man behålla men enligt verksamhetschefen Annika Åkesson är det inte därför resan genomförs.

- Vi har tittat över den totala budgeten i samband med att vi fattade beslutet, säger hon, men tillägger samtidigt att resan givetvis delvis är en form av belöning.

- Visst är det till viss del en belöning och en uppmuntran till all personal som under året har gjort ett fantastisk gott arbete.