Länsmuseets ekonomi och organisation ses över

Den ekonomiska krisen är fortfarande huvudfrågan när länsmuseets nya styrelse sammanträder idag.
Arbetet med att kartlägga alla skulder och fordringar pågår fortfarande.

Nya styrelseordföranden Lars-Erik Johnsson har efter ett halvår ännu inte fått grepp om ekonomin.
Han tycker att styrelsen måste bli effektivare.
Lars-Erik Johansson och flera andra personer har begärt att få banta den stora politikerstyrelsen och att få in nya ledmöter från näringslivet och universitetet.
Men det har stupat på formaliteter och politisk oenighet.
Visserligen tar förre cloettadirektören Lennart Bohlin plats i styrelsen, men universitetet finns inte med. Politikerna är lika många som förr, så styrelsen har faktiskt blivit större. Över tjugo personer kallas till varje möte.
Nu tänker Lars-Erik Johnsson tillsätta ett arbetsutskott på fyra personer och bara kalla in styrelsen några gånger per år. Och förutom att sanera ekonomin måste den förnya verksamheten och vara mer där publiken finns.