östergötland

Dålig lönsamhet i vindkraftsbranchen

1:42 min

Vindkraften i Sverige brottas just nu med dålig lönsamhet. Lönsamheten är så dålig att flera små vindkraftsägare tvingats sälja. Detta är något som märks även här i Östergötland enligt Peter Borring, länsordförande i LRF.

Fredrik Lindahl, som är ordförande för intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening, är förstås oroad över utvecklingen:

– Vi ser allvarligt på det hela. Är det inte så att vi får en långsiktighet i detta så är risken att investeringsviljan i branchen avtar, konstaterar han.

En orsak till den sämre lönsamheten är enligt Fredrik Lindahl att elpriset blivit lägre. En annan är att priset på elcertifikaten, det stöd som de som producerar förnybar el får, också blivit lägre som en följd av den stora vindkraftsutbyggnaden.

Och att det har blivit sämre lönsamhet är något som märks. De mindre ägarna, ofta lantbrukare, är de som drabbas först, berättar Fredrik Lindahl:

– Det har ju redan börjat, att en del har fått sälja av sina vindkraftverk när man inte klarar av att betala sina kostanader.

Peter Borring, länsordförande för Lantbrukarnas riksförbund bekräftar att bilden stämmer även här i länet:

– Ja, vi har ju hört från de medlemmar som är intesserade av vindkraft och som har satsat på anläggningar nyligen att det är en bristande lönsamhet, eller ingen alls.

Peter Borring tror ändå att vindkraften kommer att bli lönsam på längre sikt. Fredrik Lindahl i Svensk Vindkraftförening tror dock att branschen kan behöva hjälp från politikerna:

– Vi vill ae att poltikerna tar upp detta och diskuterar problemet, så att det ger ett förtroende i branchen, säger han avslutningsvis.