Östergötland

För mycket bollspel på skolgympan

2:39 min

Skolinspektionen har granskat hur 36 skolor, varav flera ligger i olika kommuner i Östergötland, undervisar i ämnet idrott och hälsa för mellanstadiet. Resultatet visar på stora brister inom flera områden.

Nästan hälften av skolorna följde inte kursplanen gällande vad undervisningen ska innehålla.

– Det är för lite av egentlig hälsa och livsstil, friluftsliv och utevistelse. Det är väldigt mycket rörelse med betoning på bollspel och olika lekar i undervisningen. Problemet uppstår när ämnet inte blir så brett som det är tänkt att vara. När man inte talar om hur musklerna fungerar, varför det är viktigt att motionera och andra livsstilsfrågor. Det här är naturligtvis jätteviktigt, säger Kristian Hansson, som är projektledare vid Skolinspektionen.

– Det tycker vi naturligtvis inte är bra! Jag tror egentligen inte att det finns någon som tycker att det är bra, säger han.

Under granskningstiden ägnade skolorna 94 procent av tiden till rörelse och bara lite åt hälsa, livsstil, samt åt friluftsliv och utevistelse.

Eftersom undersökningen gjorts i 36 skolor går inte att dra några generella slutsatser om hur undervisningen i idrott och hälsa ser ut i landets skolor, men Skolinspektionen tror ändå att det går att dra viktiga lärdomar av vad undersökningen visar.

  • I 9 skolor får eleverna för lite undervisningstid. Bland annat får de inte tid för att duscha och transport till och från lektionen räknas in i undervisningstiden.
  • 16 skolor ger inte extra stöd till elever som behöver det. Lärare och rektorer säger att det är mycket ovanligt att elevers behov av stöd utreds inom ramen för idrott och hälsa. Det handlar mest bara om att ge extralektioner för dem som har svårt att lära sig att simma.
  • 18 av skolorna brister i hur lärarna bedömer elevernas kunskaper. En del lärare lägger för stor vikt vid tävlingsresultat, andra om elever är ombytta, kan prestera eller gör sitt bästa, vilket är fel.
  • I 35 av de 36 skolorna hade eleverna inte fått veta syftet och målen med lektionerna.

Andra brister gäller att lärarna inte är utbildade, att rektorn inte följer upp och utvärderar undervisningen, att elevinflytandet är dåligt och att det är vanligt att elever inte är med, utan bara tittar på lektionen. Efter skärpningen av skollagen är det oacceptabelt, skriver Skolinspektionen i rapporten. Enligt Kristian Hansson är det viktigt att skolorna anpassar lektionerna till alla elever.

– Man ska släppa in elever som kanske inte har idrottserfarenheter eller den föreningserfarenhet som vissa elever har. Då blir också undervisningen naturligtvis intressantare för dessa elever.