landstinget

Stress behandlas med kultur

1:34 min

Att njuta av konst, musik eller vara ute i naturen är aktiviteter som påverkar hjärnan positivt. I landstingets satsning Kultur för Hälsan ingår kulturbehandling i vården. 

Det är personer med stressrelaterade besvär som har fått ett erbjudande om att delta i skapande aktiviteter som ett led i vården under våren.
"Må bra med kultur" heter pilotprojektet och Maria Linderström som arbetar med landstingets stora satsning Kultur för Hälsan säger att det handlar om att använda kulturen som en hälsofrämjande metod.

– Det gäller att få in det i landstinget men också att samverka med kulturaktörer för att få ut det här till patienter, säger hon.

Marie Morell som är moderat landstingsråd tycker det är viktigt att även se till det som är friskt hos en patient och att det kan vara väl använda pengar att satsa på kulturbehandling.

– Det handlar många gånger om att låta människor som kanske har långvariga sjukdomsproblem hitta en annan aktivitet i livet och på det sättet komma vidare i sin sjukdom, säger Marie Morell.

Är det någonting som landstinget ska lägga pengar på?

– Vi kommer inte att betala så mycket, det är inte det projektet går ut på utan det handlar om att visa vad det finns för möjligheter. Det handlar inte om att människor ska gå gratis på konserter.