Stråkstipendium till lärare vid kulturskolan

Fem stråklärare vid Norrköpings kulturskola har fått tagit emot Sven Karpes stråkpedagogstipendium.

Stipendiet är på 10 000 kronor och delades ut vid en ceremoni på Kungliga Musikaliska akademin i Stockholm tidigare i veckan.

Pengarna ska användas till vidareutbildning i improvisation för en spansk stråkpedagog.