Linköping

Toan låg för nära köket

En take-away-restaurang i Linköping får kritik från kommunens miljökontor för att deras personaltoalett ligger alldeles för nära de utrymmen där man hanterar mat.

Restaurangen får också kritik för att så väl golvytor som köksinredning var smutsiga.

På restaurangen säger man att en ombyggnad och renovering av lokalerna är på gång och i höst ska miljökontoret på nytt besiktiga utrymmena.