Linköping

Stångåstråket ska rustas upp

1:20 min

Området kring Stångån som flyter genom Linköping håller på att rustas upp. Decenniers utredande och prat om Stångåns möjligheter börjar nu ta form i mer konkreta planer.

– De utredningar som har gjorts från 1990-talet och framåt har handlat om en viss aspekt eller sträcka. Det som har gjorts nu är att de har sammanställts i en projektplan där man tar alla aspekter, det stora greppet, för att se till att hela Stångåstråket utvecklas, säger Håkan Lundberg, kommunekolog i Linköpings kommun.

Lite görs nu varje år, berättar Håkan Lundberg som är samordnare för arbetet med utvecklingen av Stångån och Kinda kanal.

– Det här med båtliv, båtturism, fiske och fritidsliv, det är såna frågor man ska satsa på och se till att det blir liv och rörelse och atktiviteter längs ån, säger han.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden har eniga ställt sig bakom den projektplan som tagits fram, vilket gör det hela mycket mera lättjobbat än hittills, säger Håkan Lundberg. Naturens värden och tålighet längs ån har utretts och bland båtfolk anser i alla fall en del att det är positivt att utveckla tillgången till Linköpings vatten. Lars Fredriksson i Linköpings segelsällskap är en av de positiva.

– Sedan är ju Linköping en hamnstad sedan 1800-talet som det är värt att värna om i kombination med att kommunen vill vidareutveckla Stångåstråket.