SKL rensar bland bevisprover

Statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping ska gå igenom allt sparat material från olösta brott de senaste tio åren, där preskriptionstiden närmar sig.

Samtidigt måste polisen ge besked om det sparade brottsmaterialet fortfarande är av intresse för utredningarna, säger SKL:s laboratoriechef Tore Olsson:

-Vi tror att vi måste ta hand om det här nu innan preskriptionstiderna gör att det inte blir användbart.

Det handlar om spår från ouppklarade grova brott. De så kallade materialen är ofta blod, saliv, sperma och hårstrån. På SKL finns 1500 sparade material från 900 utredningar.

Idag gör teknikerna så kallade DNA-profiler på biologiskt material, men Tore Olsson tror att SKL även i fortsättningen kommer att spara en del originalmaterial.