Östergötland

Stort intresse för jordgubbsprojekt

1:12 min

Projektet "Integrerat växtskydd", som testar icke-kemiska växtskyddsmetoder för jordgubbsodling, har vållat stort intresse bland Sveriges jordgubbsodlare. 

Ett av projektets tre försöksfält ligger i Östergötland och det är nu inne på sin tredje säsong.

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet och LRF, och enligt Sanja Manduric, som är rådgivare för frukt- och bärproduktion på jordbruksverket i Alnarp, ser projektet ut att slå väl ut.
– Det verkar bli väldigt framgångsrikt, för att det finns ett stort intresse bland odlarna. Vi har fler fältvandringar varje år och de är väldigt välbesökta. Och vi har fått väldigt bra omdöme från odlarkåren, säger hon.

Det är flera metoder som testas, genom vilka jordgubbsodlare kan minska sin användning av kemiska växtskyddsmedel. Det handlar till exempel om användning av rovkvalster som äter andra kvalster, om fällor som fångar insekter med hjälp av doftämnen och om använding av en väderprognosmodell för att kunna dra in på antalet besprutningar mot mögel.
– Så att det är flera insatser som kan implementeras i en strategi och det är flera bekämpningar som kan uteslutas, förklarar Sanja Manduric.

Men varför vill ni då minska användningen av kemiska bekämpningsmedel?
– Det finns alltid utrymme för förbättringar. Det är klart, vi vill implementera de nya bekämpningsmedel som är säkra för miljön, som är säkra för människors hälsa, säger Sanja Manduric.

David Spånberger
david.spanberger@sr.se