Boxholm

Miljövårdare samlas i Malexander

Naturvårdsmänniksor från sex länder kommer till Malexander i Boxholms kommun i nästa vecka. De ingår i ett internationellt nätverk för en bättre miljö.

Nätverket heter Kinship Conservation Fellows och en amerikansk stiftelse finansierar utbilding varje år av medlemmar i nätverket. I år satsar stiftelsen på regionala aktiviteter runt om i världen. Och den första av en serie av workshops och konferenser hållas i Malexander i nästa vecka.