Opinion om våld mot kvinnor och djur

0:53 min

Företrädare för kvinnofrids- och djurskyddsorganisationer tror att det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot kvinnor i parrelationer. Regeringen bör ta med det här i kommande lagstiftning, anser debattörerna.

Det här är en viktig fråga, säger Nathalie Nordén som är veterinär och en av undertecknarna till en artikel i ämnet på DN Deabtt idag. 

– Sambandet handlar om att där det finns våld mot människor finns det ofta också våld mot djur. Djuren blir alltså en del av misshandeln. Man kan hota att döda och skada familjens djur och det är någonting som får personer som är utsatta för våld i nära relationer att stanna kvar i relationen för att skydda sitt djur, säger nathalie Nordén som arbetar i den ideella organisationen Veterinär omtanke om våldsutsatta, VOOV.

Hur menar ni att man kan upptäcka våldsverkare redan hos veterinären?

– Det kan vara att man utbildar dem som jobbar med djur och som möter djur och djurägare i att kunna känna igen vilka skador som hänger ihop med det här. Det finns forskning på det här området och det är något som behöver komma ut mer.

Fridslagstiftningen ses över just nu av regeringen. Vad vill ni att regeringen ska göra?

– Ta hänsyn till det här och undersöka hur det här ser ut i Sverige. Djuren är viktiga och det är en viktig fråga, säger Nathalie Nordén.