Snöigt och halt

Det har snöat runt en decimeter i natt och det har inträffat flera avåkningar men ingen allvarligare olycka i Östergötland.

Vägverkets personal är ute och plogar och halkbekämpar och vägarna är farbara men det är halt och kan förekomma snörök.

Och snöandet fortsätter av och till under dagen.

Temperatur på någon enstaka minusgrad och mest svag vind omkring ost.