Lista med hot inget tryckfrihetsbrott

Den hotlista på internet som bland annat riktade sig till ett flertal homo- och bisexuella politiker i länet faller inte under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Det har Justitiekanslern, JK, kommit fram till.

Därmed kan listan behandlas som ett vanligt brottsärende som faller under brottsbalken.

Det var i förra veckan som hotlistan på internet upptäcktes.

Internationella åklagarkammaren i Stockholm lämnade över ärendet till JK.

Men nu är fallet tillbaka hos Internationella åklagarkammaren i Stockholm som inte vill avslöja hur man går vidare med ärendet.