Tingsrätt markerar mot politikerhot

Den kristdemokratiska riksdagsledamoten Yvonne Andersson från Linköping har under två års tid utsatts för dödshot, det berättade vi igår.

Säkerhetspolisen är inkopplad och där anser man att Linköpings tingsrätt vidtagit en ovanlig men bra åtgärd i fallet.

Säkerhetspolisen är inkopplad för att skydda Yvonne Andersson, men vilka skyddsåtgärder som vidtagits vill man inte kommentera.

I Yvonne Anderssons fall så har den som hotat henne dömts till besöksförbud av Linköpings tingssrätt.

Enligt Anders Thornberg på Säpo så är det ovanligt och en kraftig markering från samhällets sida att hot inte är acceptabelt.