Fortsatt höjd säkerhet i skolor

Trots att det nu gått lite mer än fem veckor sedan dubbelmordet i Linköping så fortsätter skolorna i området att hålla höjd säkerhetsnivå.

Skolans ansvar för eleverna startar klockan åtta på morgonen och skolorna kommer att fortsätta hålla låst och ha extra rastvakter.

Däremot drar man in bemanningen vid jourtelefonen för akut krisinformation från den 1 december.