Sparande på politiker föreslås i Åtvidaberg

I Åtvidaberg där den kommunala ekonomin är kärv föreslås nu besparingar på politikerorganisationen.

Enligt ett förslag som kommunstyrelsen ska ta ställning till i veckan så kan det ekonomiska stödet till politikerna komma att minska med 166 000 kronor per år.

Förslagen går ut på att förtroendemannautbildningen tas bort helt och att partistödet minskar.

Men ersättningen för dem som bara har insynsplats i nämnderna lämnas oförändrad, enligt förslaget.