Östergötland

Vildsvinsolyckorna fortsätter öka

Vildsvinsolyckorna fortsätter att öka i Östergötland. Under första halvåret i år inträffade 82 olyckor i länet.

Det här är dubbelt så många vildsvinsolyckor jämfört med samma period förra året. Det visar statistik från Nationella viltolycksrådet.

I landet som helhet inträffade 1362 vildsvinolyckor första halvåret i år jämfört med 713 förra året.