Norrköping

Parkeringsförbud vid spolning av ledningar

Under två veckor framöver med start på måndag kommer Norrköpings kommun att spola och filma avloppsledningar på flera ställen i stan.

Det här innebär att tillfälligt parkeringsförbud kommer att gälla på vissa gator under dom här veckorna. Eftersom det är svårt att uppge exakta tider kommer skyltar att ställas upp vid dom berörda gatorna i god tid innan spolningen börjar.