Linköping

Katedralskolan utan anmärkning

Katedralskolans internationella program i Linköping är en av 19 skolor i landet som inte fick några påpekanden efter Skolinspektionen regelbundna tillsyn under första halvåret i år.

En tiondel av landets skolor har kontrollerats och i grundskolan ser man ofta brister i särskilt stöd till elever, bedömning och betygsättning samt att det är problem med trygghet och studiero.

Även i gymnasieskolorna handlade kritiken om brister i särskilt stöd samt problem med trygghet och studiero.

Men Katedralskolan är alltså en av få skolor som inte fick någon kritik av Skolinspektionen.